033-7200988 info@onlinefd.nl

Hypotheek Opvang Polis

Goed dat u even stil staat bij iets waar u eigenlijk liever niet aan denkt; het risico dat er iets met u of uw gezin gebeurt, waardoor uw bestedingsruimte tijdelijk in gevaar komt. Met de Hypotheek Opvang Polis verzekert u zich tegen de gevolgen van een terugval in uw inkomen. Zo kunt u aan uw financiële verplichtingen blijven voldoen en hebt u de tijd om te herstellen of een nieuwe baan te vinden.

De Voordelen;

 • Als u uw baan kwijtraakt of arbeidsongeschikt wordt, kunt u toch uw hypotheek blijven betalen.
 • U kunt in uw eigen huis blijven wonen. U hoeft uw vertrouwde omgeving niet te verlaten.
 • Voor een verrassend lage premie hebt u financiële rust.
 • U hebt de vrijheid om elke maand op te zeggen.
 • U bepaalt zelf welk bedrag u wilt verzekeren.
 • Naast de hypotheek kunt u andere vaste lasten (zoals energiekosten) meeverzekeren.

 

Arbeidsongeschiktheid;
Met de Hypotheek Opvang Polis bent u standaard gedekt voor het risico dat u arbeidsongeschikt wordt. U kunt arbeidsongeschikt raken door een ongeval of door een ziekte.

Als u werknemer bent, dan ontvangt u van de overheid en/of uw werkgever een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Vaak blijft er dan alsnog een inkomensdaling over, die u met de Hypotheek Opvang Polis kunt verzekeren.

Als u zelfstandig ondernemer bent, dan bent u volledig zelf verantwoordelijk om een voorziening te treffen voor arbeidsongeschiktheid. De Hypotheek Opvang Polis kan u hierbij helpen.

De belangrijkste kenmerken van onze arbeidsongeschiktheidsdekking zijn:

 • U komt in aanmerking voor een uitkering wanneer u voor minimaal 35% arbeidsongeschikt raakt.
 • Een gediplomeerd arts bepaalt uw mate van arbeidsongeschiktheid.
 • Komt u in aanmerking voor een uitkering, dan ontvangt u het door u gekozen volledige verzekerde bedrag.
 • U ontvangt het verzekerde bedrag zolang u arbeidsongeschikt blijft.
 • De uitkering stopt uiterlijk op de door u gekozen einddatum van de polis.
 • De uitkering start na een jaar van arbeidsongeschiktheid (uw eigen risicoperiode).
 • U wordt gekeurd volgens het criterium: maatschappijkeuring (passende arbeid).

Werkloosheid

Met de Hypotheek Opvang Polis kunt u zich als werknemer aanvullend verzekeren voor het risico dat u werkloos wordt. Zelfstandig ondernemers kunnen geen werkloosheid verzekeren.

Als u werknemer bent, dan ontvangt u van de overheid een uitkering bij werkloosheid. Er blijft dan alsnog een  over, die u met de Hypotheek Opvang Polis kunt verzekeren.

De belangrijkste kenmerken van onze werkloosheidsdekking zijn:

 • U komt in aanmerking voor een uitkering wanneer u geheel of gedeeltelijk werkloos raakt.
 • De onafhankelijke uitkeringsinstantie UWV bepaalt uw werkloosheid.
 • Komt u in aanmerking voor een uitkering, dan ontvangt u het door u gekozen verzekerde bedrag of een gedeelte hiervan.
 • U ontvangt het verzekerde bedrag zolang u werkloos blijft én zolang u een werkloosheidsuitkering van het UWV ontvangt.
 • De uitkering stopt uiterlijk na 36 maanden.
 • De uitkering start na een maand van werkloosheid.