033-7200988 info@onlinefd.nl

Hypotheekvormen

Elke hypotheekvorm heeft eigen voorwaarden en fiscale aspecten en daarmee andere voor- en nadelen. Op deze pagina ziet u een aantal van de meest gebruikte vormen. Wij zijn graag bereid u een toelichting te geven in een persoonlijk gesprek bij u thuis.

Aflossingsvrije Hypotheek  Bij de aflossingsvrije hypotheek wordt alleen rente betaald en geen aflossing. Gevolg hiervan is dat de rente en daarmee de fiscale aftrek jaarlijks gelijk blijft. Aflossing geschiedt aan het einde van de looptijd uit de verkoop van de woning of met gespaard kapitaal uit verzekering of belegging. Deze hypotheekvorm wordt vaak gesloten in combinatie met een andere hypotheekvorm of wanneer er sprake is van een cliënt die eigen geld kan inbrengen.

De gemiddelde maximaal mogelijke aflossingsvrije hypotheek ligt rond 75% van de executiewaarde (dus zo’n 60% van de vrije verkoopwaarde). Sommige geldverstrekkers accepteren tot 100%. U moet dus vaak eigen geld inbrengen. Een overlijdensrisicoverzekering is bij sommige geldverstrekkers verplicht. Mocht u tussentijds komen te overlijden, dan kan de hypotheek worden afgelost door de verzekering.

Annuïteitenhypotheek  Bij een annuïteitenhypotheek wordt gedurende de looptijd – bij gelijkblijvende rente – een vast bedrag aan rente en aflossing (annuïteit) betaald. Op deze manier betaalt u steeds hetzelfde bruto bedrag. Gevolg hiervan is dat de rente en daarmee de fiscale aftrek jaarlijks lager worden; de netto lasten stijgen gedurende de looptijd, omdat alleen de rente fiscaal aftrekbaar is. De vaststelling van deze annuïteit geschiedt altijd zo dat aan het einde van de looptijd de volledige hypotheekschuld is afgelost. De annuïteiten worden veelal maandelijks voldaan.

Lineaire Hypotheek   Bij de lineaire hypotheek wordt gedurende de looptijd periodiek een vast bedrag afgelost. Bij een looptijd van 30 jaar (= 360 maanden) moet per maand dus 1/360e deel worden betaald. Gevolg hiervan is dat de rente en daarmee de fiscale aftrek jaarlijks lager worden. Door de geldverstrekker wordt de lineaire hypotheek nog wel eens vereist vanwege de snelle aflossing in de beginfase, bijvoorbeeld bij incourante onderpanden. Op deze manier vermindert het risico voor de bank snel. Door de opkomst van andere, voordeligere hypotheekvormen wordt de lineaire hypotheek overigens niet vaak meer afgesloten.

 

Voor onderstaande hypotheek vormen zijn de voorwaarden per 1-1-2013 veranderd ! (zie onder tab algemene info)

Bankspaarhypotheek   De bankspaarhypotheek wijkt af van de traditionele spaarhypotheek in zijn spaarvorm. Bij een traditionele spaarhypotheek wordt er gespaard middels een levensverzekering maar in het geval van de bankspaarhypotheek geschiedt het sparen middels een geblokkeerde spaarrekening (SEW) of een geblokkeerde beleggingsrekening (BEW) die onlosmakelijk gekoppeld is aan de hypotheek.

Het bedrag dat u maandelijks betaalt bij een bankspaarhypotheek bestaat uit een vast bedrag aan rente over uw hypotheek en een spaarbedrag. Gedurende de looptijd van de hypotheek vindt er geen aflossing plaats maar aan het einde hiervan wordt de volledige hypotheek in één keer met het gespaarde bedrag afgelost.

Wanneer u kiest voor een geblokkeerde spaarrekening is de eindwaarde gegarandeerd en gelijk aan het bedrag van de hypothecaire lening. De gegarandeerde eindwaarde geldt bij een geblokkeerde beleggingsrekening niet. De eindwaarde is hierbij afhankelijk van het rendement van de beleggingen. De bankspaarhypotheek bevat standaard geen aanvullende overlijdensrisicoverzekering.

Levenhypotheek  De levenhypotheek is een combinatie van een aflossingsvrije hypotheek en een levensverzekering (kapitaalverzekering). De lening wordt aan het einde van de looptijd of bij eerder overlijden van de verzekerde(n) afgelost met de uitkering uit de levensverzekering. Bij deze vorm wordt belasting vrij vermogen opgebouwd en geprofiteerd van de rente aftrek.

Spaarhypotheek  De spaarhypotheek is een verbeterde versie van de traditionele levenhypotheek. Deze variant dankt zijn populariteit vooral aan het feit dat de onzekerheid rond de hoogte van de uitkering is weggenomen: het verzekerd bedrag is bij de spaarhypotheek altijd gelijk aan de hypotheekschuld. Het gehele bedrag wordt gegarandeerd.

Een ander voordeel is dat u bij tussentijdse beëindiging het volledige kapitaal krijgt uitgekeerd dat met het spaardeel is opgebouwd. Wel heeft u dan te maken met verkapte afkoopkosten.

Een derde voordeel is dat een verhoging van de hypotheekrente deels wordt gecompenseerd door een verlaging van de verzekeringspremie. Deze constructie leidt ertoe dat de lasten gedurende de looptijd van de hypotheek een stuk stabieler zijn dan bij andere hypotheekvormen.

Het fiscale voordeel van de traditionele levenhypotheek geldt natuurlijk ook voor de spaarhypotheek. Door de koppeling van hypotheek- en spaarrente is een spaarhypotheek vooral gunstig bij een hoge hypotheekrente. Wie eenmaal voor een spaarhypotheek bij een bepaalde maatschappij heeft gekozen, zit hieraan voor de rest van de looptijd vast. Overstappen naar een andere geldgever is wel mogelijk, maar uit financieel oogpunt niet verstandig. Wel zijn lagere lasten mogelijk als u overstapt op een beleggingshypotheek of aflossingsvrije hypotheek.